country-style.ru

Поиск по сайту

Задать вопрос

Читаем также

/dekorativnaya-shtukaturka/nanesenie-dekorativnoj-shtukaturki.html

Нанесение декоративной штукатурки

Нанесение декоративной штукатурки –довольно простой процесс в одних случаях и сложный в других. Давайте изучим последовательность действий, аспекты нанесения и нюансы разных типов покрытий.

/stati/doma-i-kottedzhi-iz-kleenogo-brusa.html

Дома и коттеджи из клееного бруса

Строительство дома из клееного бруса пользуется огромной популярностью среди жителей Москвы и Подмосковья. Наша строительная компания предоставляет эти услуги как юридическим, так и физическим лицам. ...

/kraski-i-pokrytiya/krasim-derevyannye-poverkhnosti.html

Красим деревянные поверхности

Чтобы покрасить деревянную стену вам понадобится не только кисточка, но также шпатель для удаления краски и смолы, скребок, технический фен, кисти и валик с кюветой для краски.

Силикатная краска A b?ze (2.7 L)

pic_5526569737b33.jpg

Цена:
Описание Fas?dei - KS kr?sa. Piln?gi mat?ta silik?tkr?sa miner?l?m fas?d?m un iek??jiem apdares darbiem. Kr?su var lietot iepriek? nekr?sot?m miner?laj?m virsm?m, virsm?m, kuras iepriek? kr?sotas ar ka??u, ka??u cementa, cementa un silik?tkr?s?m. Var lietot ar? ?ie?e?u un cementa saistvielas bloku kr?so?anai, ?rdarbiem un iek?darbiem PRIEK?ROC?BAS: • Nedego?a • Izcila ?dens tvaika caurlaid?ba • Notur?ga pret atmosf?ras iedarb?bu • Ekolo?iski t?ra • Veido ??misku sasaisti ar miner?l?m virsm?m PIELIETO?ANA: Virsmu grunt?t ar KS grunti. Kr?so?anu var veikt 12 stundas p?c grunt??anas, uzkl?jot kr?su div?s k?rt?s ar laika interv?lu 12 stundas. Aizsarg?t vietas, kas nav paredz?tas apstr?d??anai (met?la virsmas, logu stiklus u.c.). Nekr?sot tie?u saules staru iedarb?b?, lietus un stipra v?ja laik?. Kr?sojam?s virsmas un apk?rt?j? gaisa temperat?rai kr?so?anas un ???anas laik? j?b?t ne zem?kai par 5?C un gaisa relat?vajam mitrumam ne liel?kam par 80%. Nav ieteicams kr?sot virsmas, kuras iepriek? kr?sotas ar alkidkr?sam, akrila, lateksa vai silikona kr?s?m. Svaigas betona virsmas grunt?t un kr?sot ne agr?k, k? 2 – 4 ned??as p?c celtniec?bas darbu pabeig?anas. Atk?rtoti kr?sot p?c 12 stund?m.