country-style.ru

Поиск по сайту

Задать вопрос

Читаем также

/stati/derevyannye-doma.html

Деревянные дома

Дерево – это природный и экологически чистый  материал, который «дышит» и создает особенное тепло и приятный микроклимат для проживания человека. С каждым днем растет спрос на дома из дерева. Это ...

/napolnye-pokrytiya/pol-v-vannoj-komnate.html

Пол в ванной комнате

У каждого напольного покрытия есть свои преимущества и недостатки, особенности укладки и стойкость к истиранию.

/dekorativnaya-shtukaturka/preimushchestva-dekorativnoj-shtukaturki.html

Преимущества декоративной штукатурки

У декоративной штукатурки есть много неоспоримых достоинств. Во-первых, это покрытие долговечно и не имеет стыков, а во-вторых, оно смотрится на стене, как единое целое. Декоративную штукатурку не ...

Силикатная краска B b?ze (9 L)

pic_552656987103b.jpg

Цена:
Описание Fas?dei - KS kr?sa. Piln?gi mat?ta silik?tkr?sa miner?l?m fas?d?m un iek??jiem apdares darbiem. Kr?su var lietot iepriek? nekr?sot?m miner?laj?m virsm?m, virsm?m, kuras iepriek? kr?sotas ar ka??u, ka??u cementa, cementa un silik?tkr?s?m. Var lietot ar? ?ie?e?u un cementa saistvielas bloku kr?so?anai, ?rdarbiem un iek?darbiem PRIEK?ROC?BAS: • Nedego?a • Izcila ?dens tvaika caurlaid?ba • Notur?ga pret atmosf?ras iedarb?bu • Ekolo?iski t?ra • Veido ??misku sasaisti ar miner?l?m virsm?m PIELIETO?ANA: Virsmu grunt?t ar KS grunti. Kr?so?anu var veikt 12 stundas p?c grunt??anas, uzkl?jot kr?su div?s k?rt?s ar laika interv?lu 12 stundas. Aizsarg?t vietas, kas nav paredz?tas apstr?d??anai (met?la virsmas, logu stiklus u.c.). Nekr?sot tie?u saules staru iedarb?b?, lietus un stipra v?ja laik?. Kr?sojam?s virsmas un apk?rt?j? gaisa temperat?rai kr?so?anas un ???anas laik? j?b?t ne zem?kai par 5?C un gaisa relat?vajam mitrumam ne liel?kam par 80%. Nav ieteicams kr?sot virsmas, kuras iepriek? kr?sotas ar alkidkr?sam, akrila, lateksa vai silikona kr?s?m. Svaigas betona virsmas grunt?t un kr?sot ne agr?k, k? 2 – 4 ned??as p?c celtniec?bas darbu pabeig?anas. Atk?rtoti kr?sot p?c 12 stund?m.